ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
279,000 تومان
.net
329,000 تومان
.org
423,000 تومان
.info
410,000 تومان
.co
949,000 تومان
.app
368,000 تومان
.name
438,000 تومان
.me
670,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.net
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
.org
423,000 تومان
1 سال
423,000 تومان
1 سال
423,000 تومان
1 سال
.biz
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.info
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.co
949,000 تومان
1 سال
949,000 تومان
1 سال
949,000 تومان
1 سال
.ws
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.us
397,000 تومان
1 سال
397,000 تومان
1 سال
397,000 تومان
1 سال
.asia
579,000 تومان
1 سال
579,000 تومان
1 سال
579,000 تومان
1 سال
.eu
487,000 تومان
1 سال
487,000 تومان
1 سال
487,000 تومان
1 سال
.tv
1,233,000 تومان
1 سال
1,233,000 تومان
1 سال
1,233,000 تومان
1 سال
.mn
1,869,000 تومان
1 سال
1,869,000 تومان
1 سال
1,869,000 تومان
1 سال
.cc
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
.bz
962,000 تومان
1 سال
962,000 تومان
1 سال
962,000 تومان
1 سال
.de
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.es
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.ca
509,000 تومان
1 سال
509,000 تومان
1 سال
509,000 تومان
1 سال
.tel
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
.app
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.io
2,169,000 تومان
1 سال
2,169,000 تومان
1 سال
2,169,000 تومان
1 سال
.ag
3,738,000 تومان
1 سال
3,738,000 تومان
1 سال
3,738,000 تومان
1 سال
.art
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.love
1,148,000 تومان
1 سال
1,148,000 تومان
1 سال
1,148,000 تومان
1 سال
.tech
2,169,000 تومان
1 سال
2,169,000 تومان
1 سال
2,169,000 تومان
1 سال
.bet
576,000 تومان
1 سال
576,000 تومان
1 سال
576,000 تومان
1 سال
.bike
1,217,000 تومان
1 سال
1,217,000 تومان
1 سال
1,217,000 تومان
1 سال
.bingo
2,123,000 تومان
1 سال
2,123,000 تومان
1 سال
2,123,000 تومان
1 سال
.black
1,803,000 تومان
1 سال
1,803,000 تومان
1 سال
1,803,000 تومان
1 سال
.blog
1,121,000 تومان
1 سال
1,121,000 تومان
1 سال
1,121,000 تومان
1 سال
.blue
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.bid
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
.car
106,900,000 تومان
1 سال
106,900,000 تومان
1 سال
106,900,000 تومان
1 سال
.cab
1,204,000 تومان
1 سال
1,204,000 تومان
1 سال
1,204,000 تومان
1 سال
.cafe
1,233,000 تومان
1 سال
1,233,000 تومان
1 سال
1,233,000 تومان
1 سال
.camera
2,988,000 تومان
1 سال
2,988,000 تومان
1 سال
2,988,000 تومان
1 سال
.camp
2,148,000 تومان
1 سال
2,148,000 تومان
1 سال
2,148,000 تومان
1 سال
.capital
2,148,000 تومان
1 سال
2,148,000 تومان
1 سال
2,148,000 تومان
1 سال
.cards
1,204,000 تومان
1 سال
1,204,000 تومان
1 سال
1,204,000 تومان
1 سال
.cash
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.fun
1,121,000 تومان
1 سال
1,121,000 تومان
1 سال
1,121,000 تومان
1 سال
.design
1,899,000 تومان
1 سال
1,899,000 تومان
1 سال
1,899,000 تومان
1 سال
.center
N/A
N/A
N/A
.chat
N/A
N/A
N/A
.city
N/A
N/A
N/A
.click
N/A
N/A
N/A
.clinic
N/A
N/A
N/A
.cloud
N/A
N/A
N/A
.club
N/A
N/A
N/A
.cn
N/A
N/A
N/A
.codes
N/A
N/A
N/A
.coffee
N/A
N/A
N/A
.company
N/A
N/A
N/A
.computer
N/A
N/A
N/A
.cool
N/A
N/A
N/A
.date
N/A
N/A
N/A
.digital
N/A
N/A
N/A
.domains
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.download
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
.email
203,000 تومان
1 سال
203,000 تومان
1 سال
203,000 تومان
1 سال
.in
437,000 تومان
1 سال
437,000 تومان
1 سال
437,000 تومان
1 سال
.website
873,000 تومان
1 سال
873,000 تومان
1 سال
873,000 تومان
1 سال
.shop
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
.store
2,287,000 تومان
1 سال
2,287,000 تومان
1 سال
2,287,000 تومان
1 سال
.pro
734,000 تومان
1 سال
734,000 تومان
1 سال
734,000 تومان
1 سال
.xyz
457,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
.name
438,000 تومان
1 سال
438,000 تومان
1 سال
438,000 تومان
1 سال
.uk
303,000 تومان
1 سال
303,000 تومان
1 سال
303,000 تومان
1 سال
.link
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
.pw
3,610,000 تومان
1 سال
3,610,000 تومان
1 سال
3,610,000 تومان
1 سال
.mobi
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.me
670,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
.win
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
1,213,000 تومان
1 سال
.wiki
1,148,000 تومان
1 سال
1,148,000 تومان
1 سال
1,148,000 تومان
1 سال
.vip
897,000 تومان
1 سال
897,000 تومان
1 سال
897,000 تومان
1 سال
.site
1,281,000 تومان
1 سال
1,281,000 تومان
1 سال
1,281,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده